Go to Top

Kontoret

Kontoret har mange funktioner, ud over at være et sted, hvor der betales regninger, konteres, skrives m.m.

På kontoret sker indskrivning af nye brugere, indbetaling af kontingent for efterlønsmodtagere, tilmelding til diverse arrangementer,  aftales kørselsordning m.m.

En hyggesnak bliver der også tid til. Kontoret er altid åbent når døren er åben og alle er velkomne, intet ærinde er for småt.

Åbningstider
Parkhuset er åbent på alle hverdage fra kl. 8.00 – 15.30. Mellem jul og nytår og i forbindelse med visse arrangementer vil huset være lukket, idet vi ikke kan holde større arrangementer samtidig med, at huset fungerer normalt. Lukning på denne måde sker dog kun 4-5 gange pr. år.