Go to Top

Brugerrådet

Brugerrådet er brugernes repræsentanter i enhver henseende. Brugerrådet består af 5 medlemmer og 3 suppleanter, som alle er valgt af de øvrige brugere. Valget finder sted hvert år i marts/april måned.

Rådsmedlemmerne sidder i brugerrådet i en toårig periode, således at 2 er på valg det ene år og 3 det næste år o.s.v.

Brugerrådet holder månedlige møder med dagcenterlederen. Rådet supplerer informationen med kvartalsvise stormøder, hvor alle brugere kan komme til orde.