Go to Top

Aktiviteter

Parkhuset har løbende et stort antal aktiviteter i gang. Aktiviteter er jo et vidt begreb, idet meget af det, der foregår i det daglige, jo kan benævnes sådan. Efterfølgende skal handle om de aktiviteter, som ligger lidt udenfor dagligdagen.

Aktivitetsudvalget holder jævnligt møder, for at kunne forberede kommende aktiviteter. Vi forsøger mange nye ting, men holder også fast i nogle af de gamle traditioner, som brugerne kender. Forslag til arrangementer er altid meget velkomne, og ofte ender forslaget, som dukker op i dagligdagen, med at blive en realitet senere.

Som eksempler på aktiviteter kan nævnes fester såvel interne som eksterne, udflugter, foredrag, bankospil, museumsbesøg, ferierejser, teaterture og meget andet. Alle aktiviteter bliver omtalt i Parkavisen og tilmelding finder sted på kontoret.